Här visar vi upp exempel på innehåll som experter erbjuder i sina egna
och externa kanaler för att ge företaget en tankeledande position.

10 Bästa råden för att få med sig organisationen i förändringsprojekt

gallery/skärmavbild 2018-11-28 kl. 09.40.44

Jonas Fridman har nyligen släppt sin nya bok som fokuserar på tips och råd för att lyckas med förändringsprojekt.
Jonas bjuder på gott om exempel och konkreta lösningar som kan ge direkt nytta för den som leder eller arbetar i ett förändringsprojekt. Här är ett exempel:

Få boken i e-format:

Är du intresserad av att använda boken i din organisation?

Fyll i dina uppgifter nedan så får du ett utvärderingsex.

Namn  
Företag  
E-post  

Se Jonas profil här

Andra utgåvor i 10 bästa råden-serien:

gallery/skärmavbild 2018-10-24 kl. 09.52.37
gallery/skärmavbild 2018-10-24 kl. 10.03.25
gallery/skärmavbild 2018-10-24 kl. 10.05.23

Skapa en framgångsrik månkulturell organisation
Av Helén Rigamonti

Bli en framgångsrik coachande ledare 
Av Gunilla Barrskog

Utveckla vinnande team 
Av Jessica Eidemo
och Richard Gradin

Läs mer om boken här
Se Heléns profil här

Läs mer om boken här
Se Gunillas profil här

Läs mer om boken här
Se Jessicas profil här

"Använd denna beprövade metod för att analysera helheten ur fem perspektiv, genom ett antal frågeställningar:
 

1)    Affärslogik
a.    Har alla målgrupper en homogen bild av vad ledningen försöker uppnå?
b.    Är tillvägagångssättet tydligt?


Syftet är att förstå hur målgrupperna beskriver verksamhetens existensberättigande.
 

2)    Processer
a.    Finns det dokumenterade processer, och på vilken detaljnivå?
b.    Är processer definierade på samma sätt och samlade på en plats?
c.    Har de uppdaterats, och hur refererar verksamheten till dem?

 

Syfte är att förstå om det finns ett beskrivet sammanhang och om det stämmer överens med verkligheten.


3)    Informationsteknik
a.    Hur ser det befintliga IT-landskapet ut? 
b.    Hur stödjer det verksamheten?
 
Syftet är att få förståelse för verksamhetens IT-mognad och målgruppernas inställning till IT.
 

4)    Organisation och styrning
a.    Hur ser organisationsstrukturen ut, formell såsom informell?
b.    Vilka styrmodeller och mätetal används? Vad ligger till grund för
       belöningar och ersättningsnivåer?
c.    Vilken ledarstil råder?


Syftet är att kartlägga och förstå vilka incitament och strukturer som råder i den aktuella organisationen.


5)    Beteenden och attityder
a.    Ställ frågor om beteenden och attityder i ett sammanhang
b.    Vilka etablerade förhållningssätt och värderingar finns?
       Är de överensstämmande i hela verksamheten och i alla
       involverade delar?

Syftet är att förstå vilken kultur som finns inom organisationen 
samt om värderingar efterlevs.
"

gallery/jonas fridman sv
gallery/mariefilm

Ny bok från Jonas Fridman:
10 Bästa råden för att få med sig organisationen i förändringsprojekt

Om vikten att ge feedback och tips
för att göra det rätt 

Marie Wetterstrand är expert inom Ledarskap och Coachning. Här delar hon med sig av fem tips på hur du ger feedback på rätt sätt till medarbetare. Se videon

gallery/skärmavbild 2019-01-16 kl. 11.23.25

Spännande insikter om moderna reseinköp

Avery O’Brien har skrivit White Paper som du kan ladda hem här

gallery/skärmavbild 2019-01-16 kl. 11.23.25

White Paper från Egencia:

Film från Way2Grow:

gallery/skärmavbild 2019-01-17 kl. 21.43.49

Webinar från Cisco:

Går igenom grunden för nya nätverksstrategier

Frank De Reymaecker håller i ett både filosofiskt och inspirerande webinar om nätverksstrategier och automatisering utifrån perspektivet Network Intuitive.  Se video här

Ny bok från Jonas Fridman:

gallery/brexitfrukostmöte

Frukostmöte
med Swedbank:

Konsekvenserna
av Brexit-utträde

Cathrine Danin som är finanspolitikexpert delar med sig av sina kunskaper vid frukostmöte om Brexit, för näringslivet i småland.
Läs mer här

ABB i videopresentation:

Smarta fabriker och virtuell driftsättning

Virtuell driftsättning använts i projekt inom Smarta Fabriker. Samverkan sker baserat på en virtuell modell av fabriken,
med stöd av industriella experter från ABB.
Se videon här

gallery/virtuellt med abb
gallery/dsv

White Papers från DSV

Farligt gods, hantering av färskvaror och förhandlingar

DSV erbjuder en rad white papers från sina olika experter, för att dela med sig av råd och erfarenheter och på så sätt knyta nya kontakter samt stärka relationen med de befintliga kunderna. DSVs Pieter Meijer står bakom white paper om förhandling om logistikkontrakt. Se White Paper här

gallery/skärmavbild 2019-03-19 kl. 09.56.27

Online-guide från Schaeffler

Visioner för en hållbar framtida mobilitet

Schaeffler målar upp en framtid med hållbar, smart och effektiv mobilitet. Deras experter har samlat visioner och initiativ i en guide online. Se Guiden här

Även mindre företag och enmanskonsulter
kan sticka ut genom att dela med sig av sin expertis!