Mentor - För en hållbar värld

Hållbarhetsbloggen

Konsulter inom
hållbarhetsanalyser och strategier,
med tydligt klimatperspektiv

Hållbarhet är numera en kritisk fråga och en avgörande konkurrensfaktor 
för många verksamheter. Men det är ett komplext område.

Hur genomför vi beräkningar och analyser som är korrekta 
och relevanta för vår verksamhet? Vilka standarder och certifieringar 
är mest avgörande för oss? Vilka risker och möjligheter finns vid horisonten? 
Hur utvecklar vi en strategi som går att förverkliga i vår organisation?
 

Mentor hjälper företag och organisationer att genomföra hållbarhetsanalyser 
och utveckla hållbarhetsstrategier som stärker verksamheten.
Vi utgår ifrån klimatperspektivet inom hållbarhet och är inriktade 
på standarder som GHG, PAS 2050 samt ISO14001.

Våra tjänster

Hållbarhetsberäkningar (GHG, PAS 2050)

 

Hållbarhetsmål och rapportering (GHG, PAS 2050, ISO, TCFD, SBTi)
 

Hållbarhetsanalys S.W.O.T.
 

Hållbarhetsstrategi för standard/certifiering (GHG, PAS, ISO)


Vi använder effektiva processer och verktyg för att tillhandahålla tjänster till konkurrenskraftiga priser, för såväl mindre som större verksamheter.

Har du en fråga inom Hållbarhetsarbete?

Ställ din fråga här så får du svar från oss, eller kontakta oss gärna direkt enligt nedan.

Din e-post  
Din fråga  

Ta kontakt med oss

Mentor drivs av Niklas Borgsved och Dan Haneklint, som är utbildade inom 
Hållbarhet och beräkningsstandarder, tillsammans med ett nätverk av experter med specifika kunskaper inom olika delområden av Hållbarhetsarbetet, samt olika branscher.

Dan Haneklint
dan.haneklint@mentoracademies.se
Mobil: +46-708 15 12 43
LinkedIn: linkedin.com/in/haneklint

Niklas Borgsved
niklas.borgsved@mentoracademies.se
Mobil: +46-733 40 36 70
LinkedIn: linkedin.com/in/borgsved

Vi hjälper företag och organisationer att genomföra hållbarhetsanalyser och utveckla hållbarhetsstrategier som stärker verksamheten. Få stöd med standarder/certifiering inom GHG, PAS 2050 och ISO14001.

Få nyheter och inspiration
i vår Hållbarhetsblogg