gallery/logo
gallery/knapp

Värdeskapande B2B-kommunikation

gallery/knapp

Få best practices på värdeskapande kommunikation för er bransch
Kontakta vår Creative Director Niklas Borgsvedniklas.borgsved@mentoracademies.se

B2B-kunder lägger stor vikt
på kommunikation som
visar branschledarskap

Många B2B-ledare har en kraftig övertro till kundernas uppfattning om dem som strategisk partner. Men att relationen har varit lång, och att det finns en bra personlig kontakt räcker inte för
att säkra positionen som strategisk partner visar Edelmans studie om Thought Leadership inom B2B.

Tips och råd för att genomföra

framgångsrika webinars

Format: Artikel
Innehåll: Tips och råd
Falcon.io

gallery/*mafalconiowebinars
gallery/*mapwctelefonsupport

Kostnadsfri rådgivning kring företagsekonomi under krisen 

Format: Telefonsupport
Innehåll: Rådgivning
PWC

gallery/*mameltwaterjobbahemma

Så får ni hemmajobbandet
att fungera bra och effektivt 

Format: Artikel
Innehåll: Tips och råd

Meltwater

gallery/*maledarnaarbetsrätt

Frågor och svar om permitteringar,
stöd och ersättningar under krisen 

Format: Webbtjänst
Innehåll: Fakta, FAQ

Ledarna

gallery/*macocsecurehomework

Så IT-säkrar ni utrustning och uppkopplingar vid hemarbete 

Format: Artikel/Webinar
Innehåll: Tips och råd

Swedish-Canadian Chamber of Commerce

gallery/*maswedbankberäknastöd

Format: Webbtjänst
Innehåll: Beräkningsstöd

Swedbank

Verktyg för att beräkna likviditet och
stöd vid permittering samt sjuklöner

gallery/*mareaktionkundkommunikation

Tips och råd för kommunikation
med befintliga kunder under krisen

Format: Webinar
Innehåll:  Tips och råd

Reaktion

gallery/*mawundermandelivery

Att ställa om till en organisation som levererar på distans

Format: Rapport
Innehåll: Analys
Wunderman Thomson

gallery/*mab2bsales

Tips och råd för att upprätthålla B2B-försäljningen under krisen

Format: Webinar
Innehåll: Tips och råd
3S International

gallery/*makantarbrand

Varumärkesstrategier för
krisen, och när det vänder

Format: Webinar
Innehåll: Analys
Kantar Sifo

Din e-post  
gallery/*matngdistans

Tips för ledarskap på distans
när många arbetar hemifrån

Format: Artikel
Innehåll: Tips och råd
TNG

gallery/*mapwcanalys

Guide för att analysera olika likviditetsscenarion under krisen

Format: Guide
Innehåll: Riktlinjer
PWC

gallery/*maprosalessalesman

Format: Artikel/Webinar
Innehåll: Vägledning
ProSales Consulting

Så leder du försäljnings- och marknadsarbetet genom krisen

gallery/*makpmgcyber

Format: Rapport
Innehåll: Statistik och analys

KPMG

  mycket har digitala incidenter
ökat under covid 19-krisen 
  

gallery/*matorngrenadvokat

Få svar på aktuella arbetsrättsfrågor med tanke på covid 19-krisen

Format: Webinar
Innehåll: Tips och råd
Törngren Magnell

gallery/*maucmarknadsutblick

Färsk marknadsanalys av konjunktur, arbetslöshet, konkurser etc

Format: Rapport
Innehåll: Statistik och analys
UC

Insikter och inspiration

Axplock av värdeskapande B2B-kommunikation

Format: Artikel

Innehåll: Fakta och riktlinjer

Delphi

Förhandlingsläge gällande avtal
inom IT och outsourcing under krisen 
  

gallery/*maswedbankberäknastöd

 

Verktyg för att beräkna det komplicerade krisstödet
 

Format: Webbtjänst
Innehåll: Beräkningsstöd

Swedbank erbjuder en webbtjänst
för att beräkna likviditet, stöd vid permitteringar m.m. Läs mer här

gallery/*mapwctelefonsupport

 

Kostnadsfri ekonomisk
rådgivning för krisdrabbade

 

Format: Sociala media/telefon
Innehåll: Rådgivning

Rådgivare på PWC erbjuder kostnadsfri rådgivning inom företagsekonomi under covid-19-krisen. Läs mer här

Få våra månadsbrev med insikter, inspiration 
och färska exempel på värdeskapande kommunikation

Vi använder din e-post-adress enbart för att skicka innehåll sammanställt av Mentor. Nyhetsbreven skickas
månadsvis.

gallery/knapp
gallery/knapp
gallery/*MARetailArticle

6 tips för hur detaljhandeln
kan tackla covid-19-krisen

Format: Artikel
Innehåll: Tips och råd
Simon-Kucher & Partners/Market

Just nu är det starkt fokus på kommunikation som handlar om covid-19-krisen
och råd som kan hjälpa kunderna hantera situationen. Här är två aktuella exempel:

Kommunikation som stärker relationer och skapar leads

De flesta B2B-företag vill vara en värdeskapande partner till kunder,
snarare än enbart en leverantör av produkter och tjänster.

Lyckas man är fördelarna många; mer lojala kunder, större share-of-wallet,
möjlighet till bättre marginaler och inte minst fler nya kunder.

Men hur stärker man rollen som värdeskapande partner?
 

Mentor hjälper sina uppdragsgivare att utveckla och löpande bedriva värdeskapande kommunikation. Vi arbetar med strategi, kreativa lösningar, programmering och 
produktion av kommunikation som stärker kundrelationer och skapar leads. 

gallery/IT-avtal
gallery/ModelColor
gallery/*mawsptalk

Så kommer covid-19-krisen att
påverka fastighetsmarknaden

Format: Webinar
Innehåll: Analys
WSP

gallery/*magrantthorntonrisk

Krisplanering och hantering
av risk för att hantera krisen

Format: Artikel
Innehåll: Vägledning

Grant Thornton

gallery/*macoctngonboarding

Så genomför ni onboarding
av nya arbetare på distans

Format: Artikel/Guide
Tips och råd

TNG

gallery/*manordeasupplychain

Att hitta säkrare vägar för handel
och leveranser i akuta kristider 

Format: Artikel
Tips och råd
Nordea

Format: Artikel
Innehåll: Tips och råd

Prime Weber Shandwick

Att bedriva Public Affairs-arbete
under karantän-period

gallery/*macocprimepublicaffairs
gallery/*mamistrageopolitics

Så ska hållbarhetsansvariga förhålla
sig till globala förändringar i krisen 

Format: Webinar
Innehåll: Riktlinjer

Mistra

gallery/*makundorapport

Format: Rapport
Innehåll: Undersökningsresultat

Kundo

Rapport om heta trender och framtidsscenarion inom kundservice 

Enligt studien är det för 58% av köparna helt avgörande att leverantören kan visa ett tydligt ledarskap inom branschfrågor och framtida lösningar. Andelen köpare som prioriterar tankeledarskap (thought leadership) har vuxit på ett starkt sätt under de senaste åren. Ett annat intressant resultat från studien är att 61% av köparna säger sig vara villiga att betala ett premiumpris för att arbeta med leverantörer som visar upp tankeledarskap, och därmed kan vara en strategisk partner för framtiden.
 

Samtidigt är det endast 14% av B2B-ledare som svarar att de tror att tankeledarskap är en avgörande faktor för kunderna och de investerar därför för lite i strategier och kommunikation som visar att de är branschledare. Här har uppdragsgivare till oss på Mentor en klar konkurrensfördel när de erbjuder värdeskapande kommunikation inom bland annat att driva utveckling och innovation inom sin bransch.

Vill du veta mer om studien och våra lösningar för kommunikation av Thought Leadership? Kontakta Founding Partner Dan Haneklint, dan.haneklint@mentoracademies.se.

gallery/knapp
gallery/Drawingvision
gallery/knapp
Namn  
Organisation  
E-post  

Beställ vår digitala Guide – 6 steg till mer värdeskapande B2B-kommunikation

Fyll i dina uppgifter här intill och skicka in till oss, så skickar vi dig vår guide via e-post i PDF-format.
Guiden är kostnadsfri.