Några av våra uppdragsgivare:

Hur kan er verksamhet
bli mer klimatsmart?

Med stöd av modellen K+
kan ni genomföra analyser, workshops och skapa planer för att göra verksamheten mer klimatsmart.

Modellen ger er svar på
vilka fokusområden ni ska arbeta med för att få den bästa effekten för klimatet, utifrån det ni kan påverka.

Modellen är kostnadsfri
och du kan ladda hem
den här nedan.

Klimatet är en av de frågor som just nu ökar allra mest i prioritet hos kunder och medarbetare, i takt med den ökade medvetenheten om klimatfrågan.
 

Pressen hårdnar på företag, myndigheter och organisationer att visa verklig handling och nya lösningar med fokus på klimat och miljö.

Att kompensera är inte lösningen.

 

Mentor Academies stödjer verksamheter med modell och expertis för att
hjälpa dem att hitta rätt klimatsmarta arbetssätt och lösningar.

Få helhetsperspektiv på
klimatfrågan och hitta era viktigaste fokusområden

Om ni behöver externt stöd i arbetet finns vi till hands för att hjälpa er. Vi har uppdrag inom:
 

  • Strategi  Baserad på analys med modellen K+ samt riktlinjer inom ISO, GHG och PAS

  • Planering  Projektplanering för att utveckla klimatarbetet i olika delfaser​​​​

  • Projektledning  Extern stöd med att leda arbetet utifrån era behov

  • Verktyg  Beräkningar / Processer / Mallar / Utbildningsmoduler / Marknadsstöd

Ladda hem modellen (PDF)

Namn  
Företag/Organisation  
E-post  

Fyll i dina uppgifter så skickar vi vår presentation till dig

Ladda hem modellen och dokumentation kostnadsfritt

Vi finns till hands
om ni behöver stöd

Om du vill veta mer, beställ gärna vår presentation här:

Bli stödmedlem i
'Klimatsmartare' och var med
och driv klimatfrågan

Genom Klimatsmartare driver vi ideellt frågan om ett klimatsmartare samhälle mot branschorganisationer, myndigheter och politiker.
 

Vi måste använda tiden, kompetensen och innovationskraften effektivt
för att komma till bukt med klimatutmaningen inom rimlig tid.
Att klimatkompensera är inte lösningen.
 

Det behöver bli ett riktigt starkt fokus på forskning, innovation
och bred opinion gällande klimatfrågan.
 

Sverige har en stolt tradition inom innovation och att ligga i framkant av utvecklingen. Nu ska vi använda den kraften för att lösa vår tids största utmaning, klimatkrisen, och göra skillnad på kort tid både i Sverige och internationellt.

Var med och driv klimatfrågan som medlem i Klimatsmartare!

För verksamheter

Bli medlem och få marknadsmaterial samt fortlöpande information om utvecklingen och
klimatsmarta lösningar.

SEK 5 000 / år

För privatpersoner

Bli medlem och få
vårt nyhetsbrev som håller dig uppdaterad inom klimatsmart arbete och nya lösningar.

SEK 500 / år

Namn  
E-post  
Företag/Privat  

Få mer information
om medlemskap 

Fyll i dina uppgifter så skickar vi mer information om medlemskap.

K+ ger även stöd för arbete med ISO 14001

Transporter, resor, energi, material och återanvändande är exempel på områden som vi kan bli mer klimatsmarta inom med modellen K+

Kom igång här