gallery/logo

Lojalitetsdrivande kommunikation för hela kundresan

gallery/knapp
gallery/knapp

”Hur välkomnar ni och utbildar nya kunder för en riktigt bra start på kundrelationen?”

”Hur erbjuder ni en löpande, värdeskapande kommunikation som håller relationen stark?”
 
”Hur fångar ni upp och kommunicerar kring nya behov hos kunderna?”
 
”Hur utvecklar ni kunderna att förstå och intressera sig för era nya produkter och tjänster?”
 
”Hur vänder ni kunder som ni kan vara på väg att förlora?”
 
”Hur får ni kunderna att prata väl om er och skapa intresse hos andra?”
 

B2B-kunder lägger stor vikt
på kommunikation som
visar branschledarskap

Många B2B-ledare har en kraftig övertro till kundernas uppfattning om dem som strategisk partner. Men att relationen har varit lång, och att det finns en bra personlig kontakt räcker inte för
att säkra positionen som strategisk partner visar Edelmans studie om Thought Leadership inom B2B.

Din e-post  

Insikter och inspiration

gallery/*maswedbankberäknastöd

 

Verktyg för att beräkna det komplicerade krisstödet
 

Format: Webbtjänst
Innehåll: Beräkningsstöd

Swedbank erbjuder en webbtjänst
för att beräkna likviditet, stöd vid permitteringar m.m. Läs mer här

gallery/*mapwctelefonsupport

 

Kostnadsfri ekonomisk
rådgivning för krisdrabbade

 

Format: Sociala media/telefon
Innehåll: Rådgivning

Rådgivare på PWC erbjuder kostnadsfri rådgivning inom företagsekonomi under covid-19-krisen. Läs mer här

Få våra månadsbrev med insikter och inspiration 
kring lojalitetsdrivande kommunikation

Vi använder din e-post-adress enbart för att skicka innehåll sammanställt av Mentor. Nyhetsbreven skickas
månadsvis.

gallery/knapp

Just nu är det starkt fokus på kommunikation som handlar om covid-19-krisen
och råd som kan hjälpa kunderna hantera situationen. Här är två aktuella exempel:

Kommunikation som skapar en stark kundlojalitet 

De flesta företag vill vara en proaktiv partner med stark relation till sina kunder, snarare än att enbart vara en leverantör av produkter och tjänster.

Men med många kunder att ta hand om och komplexa marknadssituationer
är det utmanande att kommunicera rätt, anpassat för rätt kundfas och kundprofil, med kundens specifika behov tydligt i fokus.


 Mentor är specialister på strategi, system och kommunikation
för att utveckla och löpande driva kundkommunikation som är
regelstyrd, effektiv och skapar en stark kundlojalitet.

Enligt studien är det för 58% av köparna helt avgörande att leverantören kan visa ett tydligt ledarskap inom branschfrågor och framtida lösningar. Andelen köpare som prioriterar tankeledarskap (thought leadership) har vuxit på ett starkt sätt under de senaste åren. Ett annat intressant resultat från studien är att 61% av köparna säger sig vara villiga att betala ett premiumpris för att arbeta med leverantörer som visar upp tankeledarskap, och därmed kan vara en strategisk partner för framtiden.
 

Samtidigt är det endast 14% av B2B-ledare som svarar att de tror att tankeledarskap är en avgörande faktor för kunderna och de investerar därför för lite i strategier och kommunikation som visar att de är branschledare. Här har uppdragsgivare till oss på Mentor en klar konkurrensfördel när de erbjuder värdeskapande kommunikation inom bland annat att driva utveckling och innovation inom sin bransch.

Vill du veta mer om studien och hur vi arbetar med lojalitetsdrivande B2B-kommunikation? Kontakta Dan Haneklint, dan.haneklint@mentoracademies.se.

gallery/knapp
gallery/Drawingvision
gallery/knapp
Namn  
Organisation  
E-post  

Beställ vårt white paper med vinnande recept för
regelstyrd, lojalitetsdrivande kommunikation under kundresan

Fyll i dina uppgifter här intill
så får du vårt white paper 
via e-post i PDF-format.

Beställ white paper här:

gallery/Leveransdelar

Framgångsfaktorer för att visualisera kundresan och
regelstyra kundkommunikation

Det arbetas mycket med att kartlägga och designa kundresor som bidrar till en riktigt bra kundupplevelse och därmed ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Men många företag har en utmaning med att visualisera kundresan på ett
bra sätt och att regelstyra kommunikationen utifrån kundresans olika faser.

Det finns en uppsjö modeller och verktyg för att visualisera kundresan, men vår erfarenhet på Mentor är att det är få av dessa modeller och verktyg som ger ett stöd när det väl kommer till den dagliga kommunikationen med kunder.
 
Att måla upp ett exempel på kundresan för en typkund eller ett kundsegment kan ge inspiration och förståelse, men ger inte konkret vägledning. Ännu svårare är det med olika flöden som generellt visar kundfaser t ex från intresse till återkommande köp. Där hamnar generell konvertering i fokus och inte de olika kundernas behov och upplevelse. För att kunna regelstyra kundkommunikationen så att den verkligen bidrar till en positiv kundupplevelse krävs mer specifika modeller och regelverk, som är skapade utifrån olika kunders olika behov, i olika kundfaser.
 
Vår erfarenhet är att det ger mycket mer att utifrån kundfeedback, kundanalys, tidigare lärdomar och målbilder designa ett konkret flöde och regelverk för hur olika kunder ska hanteras i olika mognadsfaser. Det är t ex relativt vanligt att det finns en enklare välkomstprocess för nya kunder, men ovanligt att det finns ett genomtänkt regelverk för kundkommunikationen genom hela kundresan. Det är också därför många företag har utmaningar med proaktiv och värdeskapande kommunikation mellan specifika kundinteraktioner, eftersom det inte finns ett designat regelverk för detta.
 
Arbetar ni med att analysera och visualisera kundresan? Funderar ni över hur ni ska regelstyra kundkommunikationen för att bidra till en bra kundupplevelse i olika kundfaser? Då kan följande framgångsfaktorer vara värda att ha i åtanke.
 

Fem framgångsfaktorer för att visualisera kundresor
och modeller för regelstyrd kundkommunikation:


1. Dra nytta av flertal datakällor; CRM-data, kundanalyser, kundfeedback, 
    marknadsdata samt lärdomar från framgångsrika kundrelationer

 

2. Ha ett tydligt utifrån-in-perspektiv med kundernas behov i fokus

 

3. Bygg vidare på befintliga kundsegmenteringar och en karta
    över all er befintliga kundkommunikation

 

4. Var jordnära och konkret, er modell och era regelverk ska kunna
    guida i den dagliga kommunikationen

 

5. Inför mätpunkter och uppföljning för att utveckla över tid
 

Tänk också på att allt inte behöver göras på en och samma gång, då kan det kan lätt kännas övermäktigt och gå trögt. Är det omfattande arbete som ska göras, börja med en specifik kundgrupp och en tydlig kundfas och bygg sedan vidare därifrån.

Ta kontakt och använd oss som bollplank, vi delar gärna med oss av våra lärdomar
och erfarenheter! Kontakta Niklas Borgsved, niklas.borgsved@mentoracademies.se.

gallery/knapp
gallery/Diskussion
gallery/TalkLeader
gallery/Edelman Thought Leadership