Roger Pettersson har en lång och gedigen erfarenhet från arbete inom organisations- och ledarskapsutveckling samt av arbete inom ledarskap och medarbetarutveckling såväl som ledare, konsult och utbildare. Roger har specialistkunskaper inom CSR (Corporate Social Responsibility) och krishantering. Han är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor även för ledande befattningar. Roger är utbildad som coach vid Gothia Akademi i Göteborg, samt är Certifierad NLP Business
Master Practitioner (INLPTA).

Roger Pettersson

Bakgrund:

 

  • Expert inom organisationsutveckling, EFESO

  • Organisations- och ledarskapsutvecklare, Inovanova

  • Lärare, Försvarsmakten Markstridsskolan

  • Konsult, Management Consulting In Väst AB

  • Avdelningschef, Försvarsmakten Gotlands Regemente

  • Senior Officer/Internationell tjänst, FN-uppdrag i Kosovo

 

Exempel på Mentorprogram:

Ledarskapsutveckling
Grupp- och teamutveckling
Medarbetarutveckling
Corporate Social Responsibility Krishantering

gallery/roger pettersson sv

Få förslag på ett Mentorprogram med Roger!

Namn:  
E-post:  
Företag (frivilligt):  
Ditt behov av mentor:  

Fyll i formuläret här intill så återkommer vi till dig med ett förslag på mentorprogram anpassat för ditt behov. Du kan själv välja att göra förändringar i programmet och väljer sedan om du vill genomföra det.

 

Förslaget är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser från din sida.

 

Kostnaden för att genomföra ett mentorprogram är normalt 3 000 kr per möte. Vanligt är att man genomför ett möte varannan månad under en period, men mentorn finns också tillgänglig som bollplank däremellan.