gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Roger Pettersson har en lång och gedigen erfarenhet från arbete inom organisations- och ledarskapsutveckling samt av arbete inom ledarskap och medarbetarutveckling såväl som ledare, konsult och utbildare. Roger har specialistkunskaper inom CSR (Corporate Social Responsibility) och krishantering. Han är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor även för ledande befattningar. Roger är utbildad som coach vid Gothia Akademi i Göteborg, samt är Certifierad NLP Business
Master Practitioner (INLPTA).

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Roger Pettersson

Bakgrund:

 

  • Expert inom organisationsutveckling, EFESO

  • Organisations- och ledarskapsutvecklare, Inovanova

  • Lärare, Försvarsmakten Markstridsskolan

  • Konsult, Management Consulting In Väst AB

  • Avdelningschef, Försvarsmakten Gotlands Regemente

  • Senior Officer/Internationell tjänst, FN-uppdrag i Kosovo

 

Utbildare och coach inom:

Ledarskapsutveckling
Grupp- och teamutveckling
Medarbetarutveckling
Corporate Social Responsibility Krishantering

gallery/roger pettersson sv