Peter Lapalus är expert inom lösningsarkitektur, systemutveckling och systemintegration. Han har lång och gedigen erfarenhet av IT-projekt och rollen som CTO inom såväl större som mindre verksamheter. Peter har även gedigen kunskap och erfarenhet av tekniska plattformar inom sociala media samt datadriven marknadsföring.
Peter är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är rådgivare även 
för ledande befattningar.

Peter Lapalus

Bakgrund:

 

  • Partner & CTO, Odyssey AB/Odyssey Online Inc

  • Founding Partner, CTO, The Amazing Society

  • Project Manager, Digital Services, Swedavia AB

  • Solution Manager, ECM External Web

  • Solutions, Lantmännen

  • Project Manager and Solution Manager, IT, Ragn-Sells AB

  • System Architect and CTO, Cloud Nine AB

Exempel på Mentorprogram:

IT-arkitektur/Lösningsarkitektur
Systemutveckling
Systemintegration och dataflöden
Sociala plattformar
Datadriven marknadsföring

gallery/peter lapalus

Få förslag på ett Mentorprogram med Peter!

Namn:  
E-post:  
Företag (frivilligt):  
Vill diskutera:  

Fyll i formuläret här intill så återkommer vi till dig med ett förslag på mentorprogram anpassat för ditt behov. Du kan själv välja att göra förändringar i programmet och väljer sedan om du vill genomföra det.

 

Förslaget är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser från din sida.

 

Kostnaden för att genomföra ett mentorprogram är normalt 3 000 kr per möte. Vanligt är att man genomför ett möte varannan månad under en period, men mentorn finns också tillgänglig som bollplank däremellan.