gallery/grow - frigör kraften

Mentor Mathias Hedström

Expert inom produktionsledning
Erfarenhet från produktionsindustri: 7 år

Roller och verksamheter:

Process Operator Sibelco Europe
Plant Supervisor Sibelco Nordic

Produktion Manager Texor AB

 

The
Management
Academy

Utbildning från Mentorer
inom ledningsfrågor

gallery/mathias hedström