gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Marie Wetterstrand har en lång och gedigen erfarenhet
från från ledarskap och främst arbete med kundservice, kvalitetsarbete, förändringsledning och organisationskultur. Marie är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Marie har även god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta av sina medarbetare och team.

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Marie Wetterstrand

Bakgrund:

 

  • CEO and Founder, Way2Grow

  • Head of Customer Service, Apotekstjänst

  • Head of department Quality & Methods
    Manager, Renault Nordic

  • Head of department Customer Relations
    Manager, Renault Nordic

  • Customer Care Manager / Project Manager, Textilia

  • Region/Site Manager, Info Team

 

Utbildare och coach inom:

Kundservice

Förändringsledning

Organisationskultur

gallery/marie wetterstrand