gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Jonas Fridman har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med förändringsprojekt, organisationsfrågor, ledningsfrågor och projekt inom IT-implementering.
Han har varit managementkonsult under de senaste
20 åren och genomfört ett flertal omfattande förändringsprojekt i större organisationer.

 

Jonas är expert inom metoder och processer där medarbetarna bidrar på ett positivt sätt till förändringen, genom att de är delaktiga i resan på rätt sätt, får rätt förutsättningar och bra kommunikation.

Jonas är även certifierad PROSCI förändringsledare och utbildad inom nätverksbaserat ledarskap. Jonas är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer och är även mentor för personer i ledande befattningar.

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Jonas Fridman

Bakgrund:

 

  • Senior Managementkonsult, Centigo

  • Seniorkonsult, Ebicon

  • HR Manager, Aastra Telecom

  • Managementkonsult, Ericsson Business Consulting

  • Managementkonsult, Edgecom

  • Managementkonsult, Cap Gemini

Utbildare och coach inom:

Förändringsledning
Internkommunikation
Företagskultur
Verksamhetsförändring
IT-implementering

gallery/jonas fridman sv