gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Mentor Jonas A Eriksson

Expert inom Investor Relations
Erfarenhet inom kommunikation/IR: 24 år,
20 år som anställd, 4 år som konsult.
Roller och verksamheter i urval:

Kommunikationschef, Skagen Sverige
IR-konsult, Hallvarsson & Halvarsson
Macro Economist, Sveriges riksbank
First Secretary, Regeringskansliet

The
Management
Academy

Utbildning från Mentorer
inom ledningsfrågor

gallery/jonaseriksson