Helène Sahlin har en lång och gedigen erfarenhet av HR-arbete, HR-ansvar samt ledarskapsutveckling. Helène har under längre tid haft rollen som HR-direktör och har även arbetat som HR-chef med uppgifter såsom chefsstöd, förändring, omställning, uppsägningar, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning, förhandlingar m.m. Helène har även bakgrund från HR-arbete och ledarskap inom offentliga verksamheter, och har även lång erfarenhet som mentor. Hon är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer och är även rådgivare för personer i ledande befattningar.

Helène Sahlin

Bakgrund:

 

  • Konsult inom HR, coach ICF & mentor, Bizblic AB

  • Processledare/Agent, Sturebadet CHR

  • HR-direktör/HR-chef, SVT

  • Adminstrativ chef, Helsingborg Stad

  • Förhandlare och personalsekreterare, Stockholm Stad

Expempel på Mentorprogram:

HR-chef
Medarbetarutveckling
Ledarskap
Chef för chefer
Förändringsledning

gallery/helène sahlin (sv)

Få förslag på ett Mentorprogram med Helène!

Namn:  
E-post:  
Företag (frivilligt):  
Ditt behov av mentor:  

Fyll i formuläret här intill så återkommer vi till dig med ett förslag på mentorprogram anpassat för ditt behov. Du kan själv välja att göra förändringar i programmet och väljer sedan om du vill genomföra det.

 

Förslaget är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser från din sida.

 

Kostnaden för att genomföra ett mentorprogram är normalt 3 000 kr per möte. Vanligt är att man genomför ett möte varannan månad under en period, men mentorn finns också tillgänglig som bollplank däremellan.