gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Håkan Odell har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med verksamhets-, ledarskaps- och medarbetarutveckling.

Han har själv arbetat som ledare och chef i snart 
30 år och har en djup kunskap inom IT- och Telekom-branschen där han verkat under den största delen av sitt yrkesliv.

 

Håkan är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är mentor för personer i ledande befattningar inklusive chefer som är
ledare för andra chefer.

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Håkan Odell

Bakgrund:

 

  • Senior Management Consultant, KnowIT

  • Mentor, Almi Företagspartner

  • Management Consultant, van de Voorde Consulting AB

  • Management Trainer, Framsikt Teamutveckling

  • Senior Manager - Senior Advisor, TeliaSonera

  • Senior Manager of Business Development, TeliaSonera

  • Steering Committee Member, Invest in Sweden Agency

  • Vice President - Business Unit Director, TeliaSonera

  • Partner and Telia representative, OTC

  • CEO and Chairman of the Board, Audio Media AB

Utbildare och coach inom:

Ledarskap
Affärsutveckling
Verksamhetsutveckling 
Organisationsutveckling
Produktutveckling
Affärsplanering

gallery/håkan odell sv