gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Som mentor och coach stödjer Cecilia chefer och ledare i deras uppdrag att äga, leda och driva frågor som är utmanande, utvecklande, och som gör avtryck. Verksamhetsnytta och affärsmässighet står alltid högt på hennes agenda.

 

Cecilia Bergman-Eriksson har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling. Hon har själv arbetat som ledare och chef i snart 20 år, inom ett flertal olika branscher. Hon har stor erfarenhet av genomgripande förändringar och transition i komplexa, krävande och konkurrensutsatta bolag. Hon är expert på att stärka chefskap, strukturer och processer för att utveckla verksamheter. 

 

Cecilia är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är mentor för personer i ledande befattningar inklusive chefer som är ledare för andra chefer.

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Cecilia Bergman-Eriksson

Bakgrund:

 

  • Founder, Bergman-Eriksson & Eriksson AB

  • COO and HR Director, Massive Entertainment AB – A Ubisoft Studio

  • CEO, Abacus Sportswear AB

  • SVT Chef Malmö, SVT

  • Projektledare (Change) Framtidens SVT Regionala Nyheter, SVT

  • Projektledning/Ledarutveckling/Mentor/Coach, SVT

  • HR-chef, SVT

  • HR-ansvarig SkandiaBanken, Skandia

  • Chef Rekryteringsverksamheten, Proffice

Utbildare och coach inom:

Chef för chefer
Ledarskapsutveckling
Organisationsutveckling
HR och medarbetarutveckling
Förändringsledning

gallery/cecilia