gallery/mentor logotyp

Dela erfarenhet för positiv utveckling

Som mentor och coach stödjer Cecilia chefer och ledare i deras uppdrag att äga, leda och driva frågor som är utmanande, utvecklande, och som gör avtryck. Verksamhetsnytta och affärsmässighet står alltid högt på hennes agenda.

 

Cecilia Bergman-Eriksson har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling. Hon har själv arbetat som ledare och chef i snart 20 år, inom ett flertal olika branscher. Hon har stor erfarenhet av genomgripande förändringar och transition i komplexa, krävande och konkurrensutsatta bolag. Hon är expert på att stärka chefskap, strukturer och processer för att utveckla verksamheter. 

 

Cecilia är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är rådgivare för personer i ledande befattningar inklusive chefer som är ledare för andra chefer.

Cecilia Bergman-Eriksson

Bakgrund:

 

  • Founder, Bergman-Eriksson & Eriksson AB

  • COO and HR Director, Massive Entertainment AB – A Ubisoft Studio

  • CEO, Abacus Sportswear AB

  • SVT Chef Malmö, SVT

  • Projektledare (Change) Framtidens SVT Regionala Nyheter, SVT

  • Projektledning/Ledarutveckling/Mentor/Coach, SVT

  • HR-chef, SVT

  • HR-ansvarig SkandiaBanken, Skandia

  • Chef Rekryteringsverksamheten, Proffice

Expert inom:

Chef för chefer
Ledarskapsutveckling
Organisationsutveckling
HR och medarbetarutveckling
Förändringsledning

gallery/cecilia

Gör förfrågan för att träffa Cecilia

Namn:  
Företag:  
E-post:  
Vill diskutera:  
gallery/1timme