Som mentor och coach stödjer Cecilia chefer och ledare i deras uppdrag att äga, leda och driva frågor som är utmanande, utvecklande, och som gör avtryck. Verksamhetsnytta och affärsmässighet står alltid högt på hennes agenda.

 

Cecilia Bergman-Eriksson har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling. Hon har själv arbetat som ledare och chef i snart 20 år, inom ett flertal olika branscher. Hon har stor erfarenhet av genomgripande förändringar och transition i komplexa, krävande och konkurrensutsatta bolag. Hon är expert på att stärka chefskap, strukturer och processer för att utveckla verksamheter. 

 

Cecilia är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är rådgivare för personer i ledande befattningar inklusive chefer som är ledare för andra chefer.

Cecilia Bergman-Eriksson

Bakgrund:

 

  • Founder, Bergman-Eriksson & Eriksson AB

  • COO and HR Director, Massive Entertainment AB – A Ubisoft Studio

  • CEO, Abacus Sportswear AB

  • SVT Chef Malmö, SVT

  • Projektledare (Change) Framtidens SVT Regionala Nyheter, SVT

  • Projektledning/Ledarutveckling/Mentor/Coach, SVT

  • HR-chef, SVT

  • HR-ansvarig SkandiaBanken, Skandia

  • Chef Rekryteringsverksamheten, Proffice

Exempel på Mentorprogram:

Chef för chefer
Ledarskapsutveckling
Organisationsutveckling
HR och medarbetarutveckling
Förändringsledning

gallery/cecilia

Få förslag på ett Mentorprogram med Cecilia!

Namn:  
E-post:  
Företag (frivilligt):  
Ditt behov av mentor:  

Fyll i formuläret här intill så återkommer vi till dig med ett förslag på mentorprogram anpassat för ditt behov. Du kan själv välja att göra förändringar i programmet och väljer sedan om du vill genomföra det.

 

Förslaget är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser från din sida.

 

Kostnaden för att genomföra ett mentorprogram är normalt 3 000 kr per möte. Vanligt är att man genomför ett möte varannan månad under en period, men mentorn finns också tillgänglig som bollplank däremellan.