gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Carl-Johan är expert inom lösningar för att skapa flödeseffektivitet och produktiva korsfunktionella, transparenta team-samarbeten. Allt för att skapa kollektiv intelligens där projekt, processer och aktiviteter planeras och dokumenteras på ett sådant sätt att organisationen hela tiden blir lärande och effektivt kan hantera förändring i en ständigt föränderlig värld. Carl-Johan har erfarenhet från att utveckla agila, digitala plattformar för samarbete, projektplanering och processtyrning anpassade för såväl mindre som stora organisationer. Carl-Johan är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar.

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Carl-Johan Runer

Bakgrund:

 

  • CEO, Mopedo

  • CEO, Colabers

  • Head of Sales, Garantum Fondkommission

  • Sales, Garantum Fondkommission

  • Intern, Nordea Bank 

  • Intern, CityBank

Utbildare och coach inom:

Team-samarbeten
Transparent organisation
Digitala samarbetsplattformar
Processutveckling
Projektplanering
Projektledning

gallery/calle runer sv