gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Anders Krantz har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med International Affairs och EU-relationer, inkluderande internationell affärsutveckling. Anders är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Anders är även stöd till företag i startup-skede som söker etablering och stöd inom EU samt internationella samarbeten.

Få kontakt med mentorn och svar på dina frågor:

Namn:  
E-post:  
Behov/fråga:  

Mentor Anders Krantz

Bakgrund:

 

  • International Business Development,
    International and EU affairs, LFV

  • Senior Advisor, Business Consulting, Sweco

  • Director, head of unit, International advisory services, PWC

  • Director, head of unit, International business consulting, KPMG

  • Senior manager, management consulting, Teknologisk Institut

  • Director, Head of EIC, Business Consulting, European Commission

  • Head of EU affairs, Malmö Stad

Utbildare och coach inom:

Affärsutveckling
EU-relationer
International Affairs

gallery/anders krantz