gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

The
Communication
Academy

Utbildning från Mentorer
inom kommunikation

Mentor Amelie Alte

Expert inom Content Marketing
Erfarenhet inom Content: 15 år
8 år som konsult, 7 år som anställd.
Roller och verksamheter:
Content manager, More
Content developer, Wunderman
Content-ansvarig, Swedfund
Läs mer om Amelie på LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/ameliealte/en

gallery/skärmavbild 2016-11-16 kl. 19.02.32