gallery/grow - frigör kraften
Ett ledarskap som verkligen ligger i tiden

 


Coachande ledarskap är ett avgörande verktyg för dagens ledare när de möter nya krav på arbetsplatsen. Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad som ska göras, utan uppgiften är i stället att skapa förutsättningar för medarbetaren till egen utveckling. G.R.O.W. handlar om just detta, att se medarbetarnas potential och ge rätt verktyg för utveckling genom tydliga målbilder med eget ansvar för lösningar och leverans samt en tilltro som ger starkt engagemang.
 
På Mentor Academies brinner vi för ledarskapsfrågor. Vi hjälper företag och ledare att utvecklas i sin roll och att få effektiva verktyg för att leda och utveckla sina medarbetare. I våra projekt, utbildningar och program lutar vi oss mot den effektivaste modellen för coachande ledarskap, G.R.O.W. Vi har också en mycket
omfattande erfarenhet och expertis genom alla våra mentorer. Det ger framgångsrika projekt, inspirerande utbildningar och ledarskapsprogram med verklig och konkret nytta direkt i verksamheten.
 
Varmt välkommen till Mentor Academies!

Niklas Borgsved
CEO
niklas.borgsved @ mentoracademies.se
0733-40 36 70

Dan Haneklint
CMO
dan.haneklint @ mentoracademies.se
0708-15 12 43

"På Mentor Academies
brinner vi för ledarskapsfrågor.
Vi hjälper företag och ledare
att utvecklas i sin roll och
att få effektiva verktyg
"

"I våra projekt, utbildningar
och program lutar vi oss mot
den effektivaste modellen för coachande ledarskap, G.R.O.W.
"

gallery/skärmavbild 2016-11-17 kl. 21.54.46
gallery/dan small