Med fokus på
experter och vassa format 

 

På Mentor Academies har vi glädjen att arbeta med erfarna experter i verksamheter som vill ha en stark
expertposition. Positionen som en ledande expert och "thought leader" på marknaden kräver gediget arbete men kommer också med tydliga affärsfördelar.
Genom effektiva format för att visa upp och nå ut
med sin expertis stärker företag relationer med kunder
som i sin tur får nya kunskaper. För oss är det kvittot
på vår mission att sprida erfarenhet för att driva
positiv utveckling.
 
Vad har du och ditt företag för expertkunskaper
som ni borde vara bättre på att visa upp?
Hur skulle ni kunna använda olika format och kanaler
för att bättre visa upp era experter, och därigenom få
nya kunder och affärsmöjligheter? Recepten och
formaten vi utvecklar är effektiva för att ni ska nå ut
med era expertkunskaper, var sig det är i artiklar, smarta bokformat, poddar och vloggar, genom
online-guider eller i nya mötesformer. 

Tveka inte att höra av dig för att få råd om hur ni kan visa upp era expertkunskaper på ett effektivare sätt
och ta en vinnande expertposition!

Niklas Borgsved
CEO
niklas.borgsved @ mentoracademies.se
0733-40 36 70

Dan Haneklint
CMO
dan.haneklint @ mentoracademies.se
0708-15 12 43

"Genom effektiva format för att
visa upp och nå ut med sin expertis
stärker företag relationer med kunder som i sin tur får nya kunskaper. För oss är det kvittot på vår mission att sprida erfarenhet för att driva positiv utveckling."

"Hur skulle ni kunna använda
olika format och kanaler för
att bättre visa upp era experter, 
och därigenom få nya kunder 
och affärsmöjligheter?
"

gallery/dan small
gallery/borgsved
gallery/linkedin-logo

Följ oss på LinkedIn
för nyheter och innehåll