gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22
Utbildning
från experter i
smarta former

 

På Mentor Academies har vi ett brett utbud av erfarna experter inom olika specialistområden. Gemensamt
för dem är att de är duktiga på att dela sin kunskap
och sin erfarenhet till de som söker utbildning, råd och coachning. De är också duktiga på att förmedla kunskap anpassat för olika situationer och målgrupper, så att kunskapen och erfarenheten kommer till direkt nytta i verksamheten.
 
Vare sig det rör digitalisering, ledarskapsfrågor eller hur alla medarbetare ska förstå GDPR, har vi experter och smarta lösningar för att utbilda er. I den enklaste formen förpackar vi experternas kunskap i interaktiva tester som blir ett kreativt utbildningsinslag. 
Våra experter håller också föreläsningar som är skräddarsydda för varje uppdragsgivare och därmed mycket spetsiga. För de sammanhang där det handlar om fördjupning är våra experter mentorer till personer som söker utveckling och coachning för att lära sig
nya kunskapsområden eller roller.

Hos oss får ni utbildning från experter i smarta former.
 
Varmt välkommen till Mentor Academies!

Niklas Borgsved
CEO
niklas.borgsved @ mentoracademies.se
0733-40 36 70

Dan Haneklint
CMO
dan.haneklint @ mentoracademies.se
0708-15 12 43

"På Mentor Academies har vi ett brett utbud av erfarna experter inom olika specialistområden. Gemensamt för dem är att de är duktiga på att dela sin kunskap och sin erfarenhet".

"Vare sig det rör digitalisering, ledarskapsfrågor eller hur alla medarbetare ska förstå GDPR,
har vi experter och smarta lösningar för att utbilda er
".

gallery/skärmavbild 2016-11-17 kl. 21.54.46
gallery/dan small