gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

G.R.O.W. är en kraftfull metod som kan skapa starkt positiv utveckling och förändring, men den ställer också krav på rätt implementation för att projektet ska lyckas.


Så lägger vi upp implementationen:

1.    Förstudie och workshop för att skapa en G.R.O.W.-plan

2.    Pilotperiod där utvalda ledare utbildas, tränas i och börjar använda G.R.O.W.

3.    Utvärdering av pilot med ledare-, medarbetare- och verksamhetsperspektiv
4.    Anpassning och utrullning som ledarskapsprogram i verksamheten

 

Att genomföra förstudie och workshop för att utveckla planen tar ca 1-2 månader. Pilotperioden är normalt mellan 3-6 månader lång.
 

Mentor Academies står för projektledning samt expertis inom G.R.O.W., utbildning, träning och löpande stöd till ledarna under pilotperioden. Därefter ansvarar vi för att anpassa upplägget och tillsammans med er fastslå hur ledarskapsprogrammet ska se ut. Vi finns även till hands som stöd och bollplank med våra experter under utrullning och genomförande av ledarskapsprogrammet.


För mer information, kontakta:
Niklas Borgsved, niklas.borgsved@mentoracademies.se, 0733-40 36 70

 

Så implementerar vi G.R.O.W. i en verksamhet