gallery/fromthegurus

Inom ramarna för From the Gurus visar vi upp exempel på nytt innehåll som experter erbjuder via olika plattformar, i sina egna kanaler och sociala media

Ny bok från Jonas Fridman:
10 Bästa råden för att få med sig organisationen i förändringsprojekt

gallery/skärmavbild 2018-11-28 kl. 09.40.44

Jonas Fridman har nyligen släppt sin nya bok som fokuserar på tips och råd för att lyckas med förändringsprojekt.
Jonas bjuder på gott om exempel och konkreta lösningar som kan ge direkt nytta för den som leder eller arbetar i ett förändringsprojekt. Här är ett exempel:

Få boken i e-format:

Är du intresserad av att använda boken i din organisation?

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi utvärderingsex till dig.

Namn  
Företag  
E-post  

Se Jonas
expertprofil
här

Andra nya utgåvor i 10 bästa råden-serien:

gallery/skärmavbild 2018-10-24 kl. 09.52.37
gallery/skärmavbild 2018-10-24 kl. 10.03.25
gallery/skärmavbild 2018-10-24 kl. 10.05.23

Skapa en framgångsrik månkulturell organisation
Av Helén Rigamonti

Bli en framgångsrik coachande ledare 
Av Gunilla Barrskog

Utveckla vinnande team 
Av Jessica Eidemo
och Richard Gradin

Läs mer om boken här
Se Heléns profil här

Läs mer om boken här
Se Gunillas profil här

Läs mer om boken här
Se Jessicas profil här

gallery/1timme

Jessica Eidemo ny expert hos Mentor Academies

Jessica har en gedigen ledarerfarenhet från breda kommersiella chefsroller med både nationellt och globalt ansvar. Hon har länge arbetat med tvärfunktionella team inom strategisk affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, produktutveckling och klinisk forskning inom den globala probiotika/ hälsobranchen och även inom läkemedelsindustrin.
 

Med erfarenhet av strategiska beslutsprocesser och ledningsgruppsarbete är Jessica en branschobunden mentor och utbildare. Hon jobbar med modiga och nyfikna chefer och ledare samt intraprenörer och företagare som vill leda sig själva, sitt team och sin affär till nästa nivå. Som inte är rädda för att utmana sig, som vill vara sitt bästa jag varje dag och som vill se resultat. Jessica har mycket god kunskap om coachande ledarskap, teamutveckling, det inre ledarskapet och det mångfacetterade affärsmannaskapet.

gallery/jessicae

Se Jessicas expertprofil här

Gör förfrågan om att träffa Jessica som bollplank:

Är du intresserad av att träffa Jessica en timme för bollplank?
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig.

Namn  
Företag  
E-post  
Vill diskutera:  

– Ta chansen att få henne som bollplank!

"Använd denna beprövade metod för att analysera helheten ur fem perspektiv, genom ett antal frågeställningar:
 

1)    Affärslogik
a.    Har alla målgrupper en homogen bild av vad ledningen försöker uppnå?
b.    Är tillvägagångssättet tydligt?


Syftet är att förstå hur målgrupperna beskriver verksamhetens existensberättigande.
 

2)    Processer
a.    Finns det dokumenterade processer, och på vilken detaljnivå?
b.    Är processer definierade på samma sätt och samlade på en plats?
c.    Har de uppdaterats, och hur refererar verksamheten till dem?

 

Syfte är att förstå om det finns ett beskrivet sammanhang och om det stämmer överens med verkligheten.


3)    Informationsteknik
a.    Hur ser det befintliga IT-landskapet ut? 
b.    Hur stödjer det verksamheten?
 
Syftet är att få förståelse för verksamhetens IT-mognad och målgruppernas inställning till IT.
 

4)    Organisation och styrning
a.    Hur ser organisationsstrukturen ut, formell såsom informell?
b.    Vilka styrmodeller och mätetal används? Vad ligger till grund för
       belöningar och ersättningsnivåer?
c.    Vilken ledarstil råder?


Syftet är att kartlägga och förstå vilka incitament och strukturer som råder i den aktuella organisationen.


5)    Beteenden och attityder
a.    Ställ frågor om beteenden och attityder i ett sammanhang
b.    Vilka etablerade förhållningssätt och värderingar finns?
       Är de överensstämmande i hela verksamheten och i alla
       involverade delar?

Syftet är att förstå vilken kultur som finns inom organisationen 
samt om värderingar efterlevs.
"

gallery/jonas fridman sv
Hur kan ni stärka er
expertposition?

Kontakta oss (använd gärna formuläret här
intill) så bjuder vi på
ett möte om hur ni
skulle kunna stärka er expertposition, baserat
på våra erfarenheter.

gallery/start small
Namn  
Företag  
E-post  
gallery/mariefilm

Ny bok från Jonas Fridman:
10 Bästa råden för att få med sig organisationen i förändringsprojekt

Ny film från
Marie Wetterstrand:

Om vikten att ge feedback och tips
för att göra det rätt 

Marie Wetterstrand är expert inom Ledarskap och Coachning. Här delar hon med sig av fem tips på hur du ger feedback på rätt sätt till medarbetare. Se videon